Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bir Clown Araştırması

Clown, hem performansçıyı hem de seyircisini kendine özgü araçlarla komik ve şiirsel bir yolculuğa davet eden birçok farklı sahne sanatıyla kesişimi olan çağdaş bir sahne disiplini. Felsefesi itibarıyla başarıya değil kaybetmeye ve her şeyi kabul etmeye dayanır.Başarısızlığa bir güzellemedir. Düşmenin,kaybetmenin , sınırlarını araştırır. Oyuncudan kendini tamamen oyuna teslim etmesini isteyen; hakikatin, açıklık ve kırılganlığın vazgeçilmez olduğu oyuncunun kendi naif dünyasını, kendi biricik oyun malzemesinin keşfini ve kabulünü sağlayan bir stildir.

Atölye’de hedeflenen Jacques Lecoq pedagojisi temel alınarak ve farklı clown pedagojileri de incelenerek fiziksel tiyatronun ve clown disiplininin temel çalışma metotlarının katılımcılarla paylaşılmasıdır.Atölye boyunca dünyanın en küçük maskesi olarak tanımlayabileceğimiz “kırmızı burun” aracılığıyla maskelenmiş oyunculuk tekniklerine yoğunlaşılacak ve nihai hedef olarak her bir katılımcının sahne üstünde sergileyebileceği solo bir performansının olması ve clown karakterinin oluşması üstüne çalışılacaktır.

Atölye’nin Cevap Arayacağı Sorular;

-Anlatı’nın fiziksel unsurları beden ve ses enstrümanıyla nasıl inşa edilir?
-Nasıl nitelikli bir oyun kurucu olunur?
-Neye güler, nasıl güldürürüz?
-Yazar, yönetmen ve tasarımcı perspektifiyle nasıl oyun üretilir ?
-Psikosomatik analiz ,Nötr Maske, Larva Maskeler ve Kırmızı Burun maskesi aracılığıyla her bir katılımcı kendi Clown karakterini nasıl inşa eder?
-Solo, düo, koro oyunları nasıl kurulur, sahnelenir, performe edilir?
-Oyuncu, kendi biricik oyun malzemesini oyun kişisiyle nasıl buluşturur? Kişisel olan ve oyunsu olan arasındaki bağ nasıl kurulur?
-Maskeler aracılığıyla ve bu atölye özelinde ‘kırmızı burun’ maskesi kullanılarak oyuncunun oyun becerileri ve sezgileri nasıl gelişir?Komik olan nasıl ortaya çıkar?

Atölye boyunca fiziksel tiyatronun temel ilkeleri de aktarılırken bu çalışmalar Lecoq 20 Hareketten örneklerle ve farklı hareket sistemlerinden ilhamla tasarlanmış hareket çalışmalarıyla desteklenecektir. Atölye seyirciye açık bir Clown performansıyla sona erecektir.

Güray Dinçol kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki lisansının ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Tiyatro yüksek lisansının ardından Giovanni Fusetti’den fiziksel tiyatro ve clown eğitimi aldı. 2008-2009 sezonunda Santralistanbul – Paris Fratellini Academy ortaklığıyla düzenlenen sirk ve sokak sanatları atölyelerinde joggling, akrobasi, dans ve clown alanlarında derslere katıldı.Paris’te ‘Les Singuliers’ grubuyla çalıştı. Lecoq ekolünü takip eden okullardan İtalya’daki Scuola Helikos’tan mezun oldu.2013’te Fransa’nın Niort kentinde düzenlenen Clown ve Sokak Sanatları Festivaline katıldı. Lüksemburg Uluslararası clown festivali ve Avignon Tiyatro Festivali Kadmos projesinden davet aldı. Birçok kurum ve okulda Clown ve Fiziksel Tiyatro eğitimi verdi, atölye çalışmaları yürüttü. Özel ve ödenekli tiyatrolarda yetişkin ve çocuk tiyatrosu oyunları yönetti. Kurucularından olduğu Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu’nda çalışmalarına ve eğitim araştırmalarına devam etti. Güray Dinçol, çeşitli üniversite ve kurumlarda oyunculuk dersleri vermekte, özel ve kurumsal tiyatrolar için proje bazlı atölyeler yürütmekte, oyunlar yönetmektedir.